Huis voor de Stad Amersfoort

NIEUW IN OPDRACHT

Huis voor de Stad Amersfoort              

In Amersfoort wordt een nieuw stadhuis gebouwd, Huis voor de Stad genaamd. Het nieuwe stadhuis is gesitueerd op de locatie direct naast het spoor, het Eemplein en de rotonde De Nieuwe Poort.

Dura Vermeer Bouw Hengelo is inmiddels gestart met het aanbrengen van de damwand en gaat vervolgens verder met het heiwerk.

Wijnveen verzorgt voor het stadhuis in opdracht van Dura Vermeer Bouw Hengelo alle kozijnen en vliesgevels. In het voortraject hebben partijen samen opgetrokken om het project te verwerven. Het project is een ontwerp van Kraaijvanger waarbij thema’s als toekomstbestendigheid en ontmoeting centraal staan.

Behalve 3D engineering, productie en montage van de kozijnen en vliesgevels denkt Wijnveen ook mee in de stap naar een circulaire economie. Er wordt niet alleen gekeken naar de huidige toepassing van materialen maar ook wat dit in de toekomst betekent voor bijvoorbeeld herindeling van ruimten en hergebruik van materialen en geveldelen door bijvoorbeeld het schrijven van handleidingen voor demontage van geveldelen.

Wijnveen is inmiddels gestart met de engineering en de bouw van het stadhuis moet in de zomer 2026 klaar zijn voor gebruik.